Portal

Blog

Materiały przewodzące prąd
Są to sprzęty którymi można obrabiać materiały przewodzące prąd elektryczny. Tutaj elektrodrążenie, prasmet działają na tak oznaczanej zasadzie elektrodrążenia jak sama nazwa pokazuje. Jest to technika polegająca na drążeniu elektroerozyjnym. Kwalifikowana jest do obróbek ubytkowych tak samo jak w wypadku obróbki skrawaniem. Polega ona na ścinaniu drobnych części w skutku czego powstają tak zwane wióry. Elektrodrążenie jest to proces doprowadzenia niszczenia materiału przez wyładowania elektryczne. Bazowym instrumentem do takiego procesu są elektrody. Jest to element urządzeń elektrycznych przewodzący prąd. Elektrody występują również w urządzeniach takich jak np. akumulatory elektryczne, elektrolizery, piece łukowe lub także lampy elektronowe. Do w większości wypadków spotykanych sposobów obróbki elektroerozyjnej kategoryzowane są obróbki impulsowe i elektroiskrowe. Różnice pomiędzy nimi polegają głównie na innym przebiegiem wyładowań elektrycznych. Kluczową zaletą takiej obróbki jest szansa przeróbki nieomalże że każdego materiału przewodzącego prąd.

Categories: Biznes

Comments are closed.