Portal

Blog

08
sty

OCHRONA

W obecnych czasach konwojowanie wartościowych przedmiotów wymaga kompleksowej ochrony i profesjonalizmu osób ją wykonujących. Naprzeciw temu wychodzi firma Inwemer i jej usługi ochrony obejmują również inkasowanie i konwojowanie walorów wartościowych. Realizowany jest on z poszanowaniem litery prawa w oparciu o Rozporządzenie MSWiA z dnia 14.10.1998 roku. Konwojenci, realizujący usługę ochrony ponoszą przy tym pełną odpowiedzialność za powierzony im ładunek. Zakres tej usługi obejmuje też przyjęcie ładunku do depozytu. By ochrona wartości pieniężnych była w pełni skuteczna a klient zadowolony z jej realizacji, specjaliści Inwemeru posiadają broń palną. Są ponadto chronieni przez kamizelki kuloodporne. W pracy ochrony wspomaga ich łączność bezprzewodowa oraz jednolite umundurowanie i pojazdy z napisem ?OCHRONA?. Kompleksowe podejście do pracy gwarantuje specjalne wyszkolenie w zakresie czynności konwojowania. Gwarancją tego są egzaminy organizowane przez Komendę Wojewódzką Policji oraz cykliczne szkolenia i sprawdziany.

Categories: Biznes, Blog

Comments are closed.