Portal

Blog

24
sty

Turysta

Zamki są niesłychanie reprezentatywnymi obiektami, co więcej, nie brakuje ich w naszym kraju, wobec tego być może również w okolicy znajdują się cudownie zachowane tego typu budowle. Turystyka to też aktywne spędzanie czasu. Warto jednakże dokonać podziału zamków na te, które doznały doszczętnych zmarnień (na przykład w czasie potopu szwedzkiego czy w okresach działań I, II wojny światowej) i na te, które zachowały się po dzisiaj dzień w całkiem właściwym stanie. Jednym z najbardziej legendarnych w naszym kraju zamków bez wątpienia jest zamek królewski znajdujący się w Warszawie – wypróbuj turysta. W jaki sposób powszechnie wiadomo, Warszawa została doszczętnie zniszczona w czasie wojny, jednak szybko została także odbudowana. Przykładem szybkiej odbudowy jest także ów zamek. Zamek, jaki został zniszczony głównie w czasie działań wojennych związanych z potopem szwedzkim jest z kolei cudny budynek, znajdujący się w miejscowości Ujazd (w województwie świętokrzyskim). Wypożycz hotele, żeby to obejrzeć! Zamek w czasie wojen ogólnoświatowych nie doznał już poważniejszych zmarnień, z tego względu dzisiaj jest jednym z odpowiedniej zachowanych zamków w kraju.

Categories: Turystyka

Comments are closed.